Projekty zrealizowane: 

 

 

 

 

 

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu oraz zakupienie kamery dla grupy PaDam

 

Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”

 

 

 

 

 

 

 

Home

Home

Home

Home

Home

 

Projekty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

INNE

 

Home

Home

Home