Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej zmienia się dla was

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu będące realizatorem projektu „Muzeum jak nowe” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Informuje iż,  w ramach projektu udało wyremontować się główne pomieszczenie muzeum( odmalowanie ścian) w którym odbywają się liczne wystawy, prelekcje i zebrania, oraz zakupić niezbędny do prowadzenia wystaw sprzęt jakim są sztalugi i antyramy ( w ilości 35 szt. każdego).

 

Wpłynęło to pozytywnie na działalność muzeum, umożliwiło  prowadzenie większej ilości wystaw w bardziej komfortowych warunkach, co przełoży się na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dokonanych w ramach projektu działań, dzięki nim udało się nam ochronić dziedzictwo kulturowe, jakim jest wieloletnia działalność muzeum , zbiory oraz wystawy, które zostały zgromadzone w czasie wieloletniej działalności muzeum.

 

Ponadto wierzymy iż nowy wygląd muzeum, przyciągnie ludzi młodych, którzy odwiedzając muzeum choćby z czystej ciekawości, zostaną w nim na dłużej i poznają losy swoich przodków, a Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, stanie się stałym punktem w życiu tłuszczańskiej młodzieży, jak i zachęci do odwiedzenia naszego muzeum mieszkańców sąsiednich gmin.

Zgodnie z zawartą umową nr 00327-6930-UM0740888/13 z dnia 8.04.2014 kwota dotacji wyniosła 6 393,24 zł.