Projekt „Organizacja warsztatów muzyczno-tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci”

 

Dnia 6 lutego br. Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Emilia Buczyńska- Kołodziejek podpisała umowę przyznania pomocy nr 00433-6930-UM0740956/14 na operację w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu „Organizacja warsztatów muzyczno-tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci”, przeprowadzone zostanie łącznie 48 godzin warsztatów muzycznych i tanecznych dla dzieci z terenu gminy Tłuszcz.

 

Podczas warsztatów tanecznych dzieci uczą się układów oraz kroków do tańców ludowych, kultywując tym samym tradycję naszych dziadków. Celem edukacji tanecznej jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na muzykę, wykształcenie poczucia rytmu, poprawa sprawności ruchowej i ich ogólne umuzykalnienie. Taniec, to naturalny element ekspresji dziecka, pozwala na rozładowanie energii, umiejętnie poprowadzony kształtuje odpowiednią (ładną) sylwetkę, korygując drobne wady postawy.  Zajęcia wokalne mają na celu rozwój predyspozycji głosowych uczestników. Głównym punktem zajęć jest praca nad poprawną emisją głosu, która jest niezbędna, niezależnie od gatunku wykonywanej muzyki. Grupa taneczna w pięknych i reprezentacyjnych weźmie udział w tegorocznych Dniach Tłuszcza oraz dożynkach na, które mieszkańcy oczekują z niecierpliwością.