XX Dni Tłuszcza

W dniu 30 maja 2016 r. w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej oferty złożone w ramach zgłoszenia na dzierżawę terenu pod elementy rekreacyjne (na wyłączność) w czasie imprezy plenerowej – masowej XX Dni Tłuszcza, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Tłuszczu.

W wyniku analizy ofert komisja wybrała  ofertę przedsiębiorstwa FIL-POL Jan Jacek Gajewski-Ołdakowski , która jest atrakcyjniejsza pod względem oferowanego asortymentu oraz oferowanej ceny.

 

W dniu 30 maja 2016 r. w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej oferty złożone w ramach zgłoszenia na dzierżawę terenu pod stoiska handlowe w czasie imprezy plenerowej – masowej XX Dni Tłuszcza, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Tłuszczu.

W wyniku analizy ofert komisja wybrała oferty firm:

  1. Sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych, Borowski Sławomir NIP 824-137-84-54
  2. Prosperity Radosław Borczak NIP 824-173-52-56
  3. „MONIKA” Handel Monika Dąbrowska, NIP 125-094-98-23
  4. DREAM CLEAN & Anna Józwik NIP 762-141-02-58
  5. DREAM CLEAN & Anna Józwik NIP 762-141-02-58
  6. GASTRO-HANDEL Lidia Harasimiuk NIP 125-045-48-95
  7. GASTRO-HANDEL Lidia Harasimiuk NIP 125-045-48-95

,które spełniały warunki dzierżawy terenu oraz oferowany asortyment wskazany
w ogłoszeniu o naborze ofert.

 

W dniu 30.05.2016 r. w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej oferty złożone w ramach zgłoszenia na dzierżawę terenu pod stoiska sprzedaży lodów (na wyłączność) w czasie imprezy plenerowej – masowej XX Dni Tłuszcza, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016 r. na terenie Stadionu Miejskiego
w Tłuszczu.

W wyniku analizy oferty wyłoniła ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne tj.  (Lodziarnia VIA MARKO).