Kino za Rogiem w Tłuszczu

Powiatowa Karta Rodziny

Każdy posiadacz karty dużej rodziny, jest uprawniony do darmowego korzystania z KzR w Tłuszczu po uprzednim okazaniu się w/w kartą oraz złożeniem podpisu na stosownym dokumencie.