Otwieramy kompleks sportowy Orlik

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od dziś otwieramy kompleks sportowy Orlik.

Z boiska będzie można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z animatorem pod numerem telefonu: 604-444-457.

Pamiętajmy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności przy korzystaniu z boisk oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów związanych z występowaniem koronawirusa.

Będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
– zachowanie dystansu społecznego,
– obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
– ograniczona liczba osób (maksymalnie 6 osób na obiekt),
– weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy/animatora osób wchodzących na obiekt),
– brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.