Dożynki Powiatowo-Gminne 2018

Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. 
16 września odbyły się Dożynki Powiatowo- Gminne na Stadionie Miejskim w Tłuszczu, które rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Korowód składał się z władz Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz, Starostów Dożynek- Państwa Anny i Edwarda Rojeckich, Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz barwnych delegacji z wieńcami, którzy przyjechali z całego powiatu: Sołectwa Borucza, Koła Gospodyń Wiejskich z Chrzęsnego, Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, Sołectwa Dębe Małe, Sołectwa Jadwisin, Sołectwa Jarzębia Łąka, Sołectwa Jasienica, Towarzystwa Gospodyń Wiejskich Nadbużanki z Kuligowa, Koła Gospodyń Wiejski „Kalinki” z Miąsego, Sołectwa Postoliska, Koła Gospodyń Wiejskich z Roszczepu, Koła Gospodyń Wiejskich z Równego, Sołectwa Sitki, Sołectwa Sitne, Sołectwa Strachówka, Koła Gospodyń Wiejskich Sulejowianki, Sołectwa Szewnica, Sołectwa Wólka Sulejowska, Sołectwa Starowola, Sołectwa Jaźwie, Sołectwa Dobczyn oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rasztowskiej.

W intencji rolników została odprawiona Msza Św. przez dziekana dekanatu tłuszczańskiego ks. Dariusza Skwarskiego przy oprawie muzycznej Chóru Męskiego „Cantate Deo”. Starostami tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych w Tłuszczu są Państwo Anna i Edward Rojeccy – rolnicy z Tłuszcza, prowadzący od 1998 roku gospodarstwo rodzinne o powierzchni 16,00 hektarów użytków rolnych. Jest to największe gospodarstwo rolne w mieście Tłuszcz. W gospodarstwie dominuje produkcja mieszana – uprawy zbóż i trwałe użytki zielone, które są na potrzeby produkcji zwierzęcej gospodarstwa: bydła mięsnego i drobiu. Pan Edward dba 
o środowisko naturalne stosując w swoim gospodarstwie programy rolnośrodowiskowe mające na celu ochronę wód i gleb znajdujących się 
w gospodarstwie i jego otoczeniu. Pomimo zamieszkiwania w mieście nie zaprzestali prowadzenia produkcji rolniczej, kontynuują tradycję swoich rodziców i dziadków, gdzie zamiłowanie do pracy rolniczej i do ziemi zawsze było najważniejsze.

Dożynki są świetną okazją do nadanie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznakę z rąk Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego oraz Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka odebrał Pan Józef Kuziak. Wyróżnione zostały również największe i najbardziej produkcyjne gospodarstwa rolne i tym samym ich gospodarze- Pan Grzegorz Kmiołek z Mokrej Wsi, Pan Piotr Stępień z Szymanówka oraz Pan Zbigniew Brzozowski z Kozłów.

Z okazji jubileuszu 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Prezes Marcin Ołdak odebrał medal Pro Masovia. Oprócz niego medal odebrała Pani Mieczysława Kaska, Apolonia Sasin oraz Anna Jaworska. Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Bożena Żelazowska wręczając odznaczenie powiedziała, że wielokrotnie gościła w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i bardzo dziękuję wszystkim członkom za pracę na jego rzecz.

Podczas części artystycznej zaprezentowały się zespoły wokalne: Koło Gospodyń Wiejskich z Roszczepu, Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, zespół „Jasieńki”, Koło Gospodyń Wiejskich z Sulejowa, Koło Gospodyń Wiejskich ze Strachówki, Klub Seniora „Uśmiech Jesieni” oraz Chór Miejski LUX MEA. 
Podczas dożynek zostały wręczone nagrody w konkursach: na najładniejszy wieniec dożynkowy: I miejsce- Jarzębia Łąka, Sitki oraz KGW Roszczep, wyróżnienie: Postoliska, Strachówka, KGW Równe, Szewnica oraz KGW Dąbrówka. Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski przyznał nagrodę specjalną dla KGW z Woli Rasztowskiej, a Burmistrz Tłuszcza dla Jasienicy.

Wyniki konkursu na wyjątkowe płody rolne „Skarby Powiatu Wołomińskiego 2018” przedstawiają się następująco: 
Kategoria: zboża
I miejsce- Dariusz Lipiński z m. Wagan
II miejsce- Zbigniew Gałązka z Jadowa
III miejsce- Elżbieta Syrówka z m. Nadbiel 
Kategoria: rośliny okopowe
I miejsce- Teresa Rossa z Chrzęsnego
II miejsce- Jan Banaszek z m. Józefin 
III miejsce- Dariusz Powierża z m. Myszadła 
Kategoria: warzywa i owoce
I miejsce- Grażyna Tymińska z m. Tuł 
II miejsce- Zdzisław Mędrzycki z Tłuszcza
III miejsce- Bogdan Stępień z Poświętnego 
Kategoria: pozostałe uprawy
I miejsce- Aleksandra Ołdak- Jankowska z m. Ołdaki
II miejsce- Bożena Markowicz z Tłuszcza 
III miejsce- Ewa i Cezary Rosa z Wólki Kozłowskiej

Podczas Dożynek odbył się Konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej zorganizowany przez KRUS, w którym I miejsce zajęła Pani Barbara Szczęsna z m. Borucza, Leszek Zaręba z m. Wagan oraz Wiesław Balcerak z Białek. Starosta Wołomiński, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Tłuszczu Adama Kisiel wręczyli nagrody w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo” . W tym roku zaszczytne miano najaktywniejszego sołtysa i najaktywniejszego sołectwa przypadło równorzędnie sołectwom: Jarzębia Łąka i Jasienica oraz ich sołtysom: Włodzimierzowi Romańskiemu i Sebastianowi Białkowi.
Dożynki to również doskonała okazja, aby wyróżnić pszczelarzy. Andrzej Kruk – Prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Tłuszczu wręczył nagrody za propagowanie rozwoju pszczelarstwa na terenie Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz Pani Zofii Balcerak-Kuziak, Pani Urszuli Sienkiewicz oraz Panu Witoldowi Głuchowskiemu.

Wręczono również nagrody dla laureatek III gminnej olimpiadzie wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości, którymi zostały: 
I miejsce – Pani Marta Kmiołek (Mokra Wieś)
II miejsce – Pani Bogusława Szulich (Franciszków)
III miejsce – Pani Ewelina Stępień (Franciszków)
IV miejsce – Pani Jadwiga Zaręba (Wagan)
V miejsce – Pani Katarzyna Maciołek (Balcery)

W konkursie na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Tłuszcz” nagrody wręczył Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Bogdan Jusiński oraz Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Tadeusz Groszek. Nagrody zostały ufundowane przez Komisje Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w Tłuszczu na czele z Przewodniczącym Bogdanem Jusińskim. 
W konkursie na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Tłuszcz” 
w kategorii ‘miasto’ wyróżnieni zostali: 
I miejsce: Pani Elżbieta Wojtyra, Pani Krystyna Orłowska oraz Pani Irena Pawlicka
II miejsce: Pani Danuta Stasiak, Pani Aleksandra Skonieczna, Pani Anna Suchodolska, Pani Małgorzata Godlewska oraz Pani Małgorzata Gryz
W kategorii ‘wieś’ laureatami zostali:
I miejsce: Pan Marek Urbankowski, Pani Renata Siennicka- Ślusarz, Pani Elżbieta Krysik
II miejsce: Pani Marzena Rawska, Pan Sławomir Tryc, Pan Rafał Ołdak, Pani Krystyna Miciukiewicz oraz Pani Jadwiga Parys.

Podczas Dożynek Powiatowo- Gminnych nie zabrakło stoisk organizacji i kół promujących produkty lokalne oraz wystawy plonów i płodów rolnych. Wzrok przykuwała wystawa płodów rolnych przygotowana przez Doradztwo Rolnicze Gminy Tłuszcz oraz plansz przedstawiających Sołtysów Dożynek, wyniki konkurów, odznaczonych rolników, gospodarstwa agroturystyczne, które przygotowało Doradztwo Rolnicze Gminy Tłuszcz na czele z Panią Mieczysławą Kaską wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

Na zakończenie uroczystości na scenie pojawił się Janusz Laskowski, który karierę piosenkarską rozpoczął w latach 60-tych. Znany jest jako wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna. Na Jego koncerty przychodzą przedstawiciele kilku pokoleń, wszyscy bawią się razem z Artystą śpiewając takie przeboje jak: “Beata z Albatrosa”, “Żółty jesienny liść” czy słynny przebój “Kolorowe jarmarki”, za które na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1977r. otrzymał nagrodę Dziennikarzy oraz nagrodę Publiczności.
Po jego koncercie, który zgromadził tłumy, publiczność została rozbawiona do łez przez Kabaret Moherowe Berety. Ostatnim występem tego wieczoru był koncert zespołu Bobi.

Głównymi organizatorami tegorocznych dożynek są Powiat Wołomiński, Gmina Tłuszcz oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

We współorganizację włączyli się: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Fundacja Akomodacja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Ab Ovo, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza.

Honorowym patronatem dożynki objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł również finansowo organizację dzisiejszych uroczystości. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął również Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Uroczystość wsparli finansowo również nasi sponsorzy, którym jeszcze raz serdecznie dziękuję. A są nimi: Firma handlowa „Magda” Magdalena i Dariusz Romańscy, Firma PK Auto Kwiat Piotr Kwiatkowski, Firma ADR-HELP Pani Kalina Piorun, Firma AUTO BAN Państwo Halina i Kazimierz Banaszkowie, Firma PPHU OWCZARSKA Pani Barbara Owczarska, Firma STANPOL Państwo Danuta i Stanisław Sieradzcy, Centrum Medyczne RAJMEDICA, Firma EKO-PARK Pani Ewa Rosa, Biuro rachunkowe GALEA Pani Aneta Klukowska, Firma ZD Transport Zdzisław Dąbrowski, Mini Market „Magdalenka” Dariusz Paź, Firma JURPOL Pan Władysław Jurek, Firma DOM Pan Jan Mućka, Firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Zbigniew Frąckiewicz, Piekarnia-Cukiernia „Gromulska” Pani Kinga Gromulska-Kosińska, Piekarnia PARYS z Jasienicy Pan Dariusz Parys, Piekarnia-cukiernia „Robson” Robert Marczak, Piekarnia OSKROBA

Z kolei patronat medialny nad dzisiejszą imprezą objęli: Goniec Tłuszczański, Express Tłuszcz, Kurier W i Fakty.wwl. 
Za pomoc w organizacji dożynek dziękujemy Pani Mieczysławie Kasce, Państwu Apolonii i Tadeuszowi Sasinom, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Panu Marcinowi Ołdakowi wraz z członkami towarzystwa, pszczelarzom, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu, Panu Ignacemu Ołdakowi oraz Pani Aleksandrze Ołdak – Jankowskiej z Gospodarstwa Szkółkarsko – Ogrodniczego z Ołdaków za piękne rośliny na wystawę, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na czele z dyrektorem Rafałem Wiatrakiem, Ośrodkowi Pomocy Społecznej na czele z Panią Kierownik Katarzyną Rostek, pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie, Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.