Zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcą się nauczyć gry na gitarze na „Warsztaty Muzyczne” prowadzone przez Wiktora Zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcą się nauczyć gry na gitarze na „Warsztaty Muzyczne” prowadzone przez Wiktora Wilczaka w każdy poniedziałek i czwartek.