Zapraszamy na ostatnie warsztaty pn. „Soboty na Ludowo”. Pod okiem Kurpianki Czesławy Lewandowskiej,
będziemy robić palmy wielkanocne.