Boisko „Orlik” – informacja
Sierpień 1, 2018
Warsztaty Teatralne
Sierpień 15, 2018
Pokaż wszystko

Senior +

Lato w pełni, większość osób korzysta z wakacji, a ekipa remontowa w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ciężko pracuje, aby już jesienią w naszym budynku seniorzy mogli korzystać z nowych pomieszczeń Klubu Senior +. Na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tłuszczu”, Gmina Tłuszcz otrzymała 104.640,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020. Dzięki przychylności i ogromnemu wsparciu burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz radnych rady miejskiej inwestycja ta może zostać wykonana.

W ramach zadania realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, w obecnej Sali PIK w CKSiR, wykonane zostaną prace: demontaż i montaż okien, adaptacja pomieszczenia (m.in. wymiana parkietu, demontaż starej instalacji grzewczej, nowa instalacja elektryczna, hydraulika, odmalowanie pomieszczeń, położenie glazury i terakoty w kuchni, wyposażenie kuchni w nowe szafki i sprzęt).

Realizacja tego zadania to ogromne wsparcie seniorów z terenu Gminy Tłuszcz, których z roku na rok przybywa. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoli otoczyć opieką osoby w wieku 60+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tzn. wymagają wsparcia i pomocy, zainteresowania, bo są samotni, dotychczas nie mieli możliwości korzystania z oferty opiekuńczo – kulturalnej. Klub Senior+ to będzie pierwsze takie miejsce dostosowane specjalnie dla pobytu osób starszych.