Projekty zrealizowane: 

 

 

 

 

 

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu oraz zakupienie kamery dla grupy PaDam

 

Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Organizacja warsztatów muzyczno-tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci”

Remont pracowni w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

Projekt pt. „Kultywowanie tradycji poprzez wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej” – stroje

Projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej” – instrumenty

Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej zmienia się dla was

 

Projekty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wystawa w ramach projektu „Kampania zostań ambasadorem ekologii II”

Kampania — Zostań ambasadorem ekologii II

„Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Kamieńczyku

„Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Wołominie

„Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Zabrodziu

„Kampania-zostań ambasadorem ekologii” w Jarzębiej Łące

„Kampania zostań ambasadorem Ekologii” w Ossowie

“Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Chruścielach

Projekt “Zostań ambasadorem ekologii” podczas Dnia Dziecka

Projekt “Zostań ambasadorem ekologii” podczas XVIII Dni Tłuszcza

Projekt „Mamy rady na odpady”

Projekt „Góra śmieci ziemie szpeci”

INNE

 

Projekt „Sportowe Lato w Mieście”

Projekt „Sportowa aktywność sposobem na zdrowie”

Projekt „Razem Dla Kultury”