Projekty zrealizowane: 

Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Organizacja warsztatów muzyczno-tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci”

Remont pracowni w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

Projekt pt. „Kultywowanie tradycji poprzez wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej” – stroje

Projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej” – instrumenty

Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej zmienia się dla was

 

Projekty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wystawa w ramach projektu “Kampania zostań ambasadorem ekologii II”

Kampania — Zostań ambasadorem ekologii II

“Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Kamieńczyku

“Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Wołominie

“Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Zabrodziu

“Kampania-zostań ambasadorem ekologii” w Jarzębiej Łące

“Kampania zostań ambasadorem Ekologii” w Ossowie

“Kampania – Zostań ambasadorem ekologii” w Chruścielach

Projekt “Zostań ambasadorem ekologii” podczas Dnia Dziecka

Projekt “Zostań ambasadorem ekologii” podczas XVIII Dni Tłuszcza

Projekt “Mamy rady na odpady”

Projekt “Góra śmieci ziemie szpeci”

INNE

 

Projekt “Sportowe Lato w Mieście”

Projekt “Sportowa aktywność sposobem na zdrowie”

Projekt “Razem Dla Kultury”