lesniewskiWiesław Leśniewski – ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie akordeonu. Od roku 1997 roku prowadzi prywatne nauczanie gry na instrumentach oraz zajmuje się także oprawą muzyczną imprez rozrywkowych. Wieloletni współpracownik ośrodków kultury w Tłuszczu, Klembowie i Kobyłce. Od 2008 roku instruktor nauki gry na keyboardzie w Domu Kultury „Zacisze”.

Jest członkiem chóru kameralnego „Cantores Misericoriale” i kapeli podwórkowej z Targówka „Chłopaki ze starej paki”.

Zajęcia

Sekcja nauki gry na instrumentach klawiszowych t.j. nauka gry na keyboardzie i akordeonie powstała w 1987 roku gdzie w tym okresie wyedukowała wielu adeptów tej sztuki – członkowie tych sekcji oprócz edukacji biorą cyklicznie udział w konkursach gminnych i powiatowych gdzie w minionych latach zajmują czołowe miejsca,oprócz tego biorą czynny udział jako wykonawcy w imprezach artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Tłuszczu. Wielu doświadczonych młodych muzyków tej sekcji udoskonala i poszerza swoją pasję grając w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej