Przypominamy, że osoby nieletnie na terenie boisk mają obowiązek przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź za ich pisemną zgodą.

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z obiektu sportowego Orlik 2012.

Godziny otwarcia kompleksu boisk Orlik w Tłuszczu

PONIEDZIAŁEK        17.00-21.00

WTOREK                    17.00-21.00

ŚRODA                       17.00-21.00

CZWARTEK               17.00-21.00

PIĄTEK                       17.00-21.00

SOBOTA                     12.00-18.00

NIEDZIELA                12.00-18.00

Boisko Piłkarskie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO ORLIK 2012

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
 3. Kompleks sportowy obejmuje: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Boiska są czynne: dni powszednie 17:00 – 21:00 soboty, niedziele 12:00 – 18:00     

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 3. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład roweru, motoroweru, deskorolki, rolek itp.,
 5. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 6. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 7. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 8. zaśmiecania,
 9. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 10. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 11. wprowadzania zwierząt,
 12. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
 13. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 14. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
 15. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 16. Osoby nieletnie na terenie boisk mają obowiązek przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź za ich pisemną zgodą.
 17. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 18. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 19. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzonych na terenie obiektów sportowych.
 20. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Numery alarmowe:

 • Policja 997
 • Straż Pożarna 998
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Telefon alarmowy 112

OFERTA SPORTOWA REALIZOWANA NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK”

DZIEŃ TYGODNIA
 

RODZAJ ZAJĘĆ ANIMATOR MIEJSCE/GODZ
PONIEDZIAŁEK Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe
 
(Zajęcia dodatkowe -Osoby niepełnosprawne 2 godz.)
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
17:00 – 21:00
WTOREK Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe
 
(Zajęcia dodatkowe -Seniorzy 2 godz.)
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
17:00- 21:00
ŚRODA Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe
 
(Zajęcia dodatkowe Młodzież i osoby dorosłe 2 godz.)
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
17:00- 21:00
CZWARTEK Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe
 
(Zajęcia dodatkowe dla dzieci 2 godz.)
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
17:00- 21:00
PIĄTEK Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe
 
Zajęcia dla wszystkich grup społecznych.
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
17:00– 21:00
SOBOTA Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe
 
Zajęcia dla wszystkich grup społecznych.
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
12:00 – 18:00
NIEDZIELA Zajęcia gry, zabawy i konkurencje sportowe.
 
Zajęcia dla wszystkich grup społecznych.
Dominik Balcerak/Jakub Lech
 

KOPLEKS SPORTOWY ORLIK
 
12:00 – 18:00