Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
ul. Szkolna 1
05-240 Tłuszcz
tel. (29) 75 73 134
Adresy e-mail:

Ogólny: centrum*cktluszcz.pl

Dyrektor: dyrektor*cktluszcz.pl

Kierownik administracyjny: administracja*cktluszcz.pl

Księgowość: ksiegowosc*cktluszcz.pl

Kadry: kadry*cktluszcz.pl

Readaktor portalu internetowego: redaktor*cktluszcz.pl

( w miejsce * należy wstawić @)

NIP 762 15 03 250

REGON 550397520

Numer rachunku bankowego: 68 1020 1042 0000 8902 0330 3708
facebook CKSiR
facebook Kina za Rogiem w Tłuszczu