Boisko „Orlik” – informacja – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu